Skip to content

לתשומת לבכם: בעקבות העיצומים הצפויים, דוחה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים את האירוע "משברי הגירה" מסדרת "בשערי האקדמיה" שתוכנן לתאריך 29 במרס. על מועד חדש נודיע בהמשך.